Jenni Nordborg

Jenni Nordborg
  • Nationell samordnare, Life Science

Jenni Nordborg, Nationell samordnare, Life Science
Den sista januari i år avslutades Anders Lönnbergs uppdrag som nationell life science-samordnare. Han ersattes av Jenni Nordborg, som även är direktör för avdelningen Hälsa på Vinnova. Hon blev chef för det nya permanenta life science-kontoret. Hon har kvar sin roll på Vinnova, medan hon jobbar deltid med att leda regeringens kontor.
– Det ska bli roligt och spännande att få arbeta mer med de här frågorna. Den här sektorn är en stor och viktig del av svensk exportindustri och en viktig del för hela samhällsutvecklingen, sade Jenni Nordborg vid tillträdandet.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions