Johan Assarsson

Johan Assarsson
  • VD, Inera

Johan Assarsson, VD, Inera
Johan har arbetat på Inera AB som VD sedan slutet av 2013. Tidigare har han varit särskild utredare för en ny patientlag, regiondirektör Västra Götalandsregionen och landstingsdirektör för Kalmar Län.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions