Johan Brisfjord

Johan Brisfjord
  • Utredare, IVO

Johan Brisfjord, Utredare, IVO

Johan Brisfjord är utredare på IVO och tidigare Socialstyrelsen. Han är projektledare för IVO:s nationella tillsyn av digitala vårdtjänster.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions