Jonas Gummesson

Jonas Gummesson
  • Data Scientist, Analysavdelningen, Landstinget Dalarna

Jonas Gummesson, Data Scientist, Analysavdelningen, Landstinget Dalarna
Jonas har en bakgrund inom området Business Intelligence & Analytics och har tidigare jobbat inom flera sektorer såsom tillverkningsindustri, transport, återförsäljning, statliga myndigheter och nu senast hälso- och sjukvård. Med en utgångspunkt i en civilingenjörsutbildning inom informationsteknologi och en MSc inom Computational & Software Techniques in Engineering har hans arbete innefattat både teknisk design och implementation av beslutstödsplattformar samt strategier för beslutstöd. Idag jobbar Jonas med strategiska analyser på Landstinget Dalarna.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions