Karina Tellinger McNeil

Karina Tellinger McNeil
  • Koordinator och strateg e-Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Karina Tellinger McNeil, Koordinator och strateg e-Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Eventuellt ytterligare moderator från SKL. Karina Tellinger arbetar på SKL som samordnare för Vision e-hälsa 2025 och är projektledare för projekt Ordnat införande digitala produkter och tjänster.

Karina har lång erfarenhet inom e-hälsoområdet och har både infört nationella digitala tjänster, utformat nationella strategier och ingått i styrelse för digitalt bolag.

 

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions