Kjell Thuné

Kjell Thuné
  • Projektledare, SKL / Västkom

Kjell Thuné, projektledare, SKL / Västkom
Kjell Thunés ”Välfärdscentrum”, är en förstudie kring möjlighet till en gemensam drift- och förvaltningsorganisation för välfärdsteknik i Västra Götalands 49 kommuner. Den demografiska utvecklingen och generationsväxlingen kommer att ställa höga krav på kommunerna och kan komma att innebära stora påfrestningar för enskilda kommuner. Välfärds-teknik är ett område som vuxit markant de senaste åren och som kan innebära nya möjligheter för kommuner att erbjuda en god välfärd.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions