Kristina Stensson Ljungdahl

Kristina Stensson Ljungdahl
  • Projektledare och utredare, Inera AB

Kristina Stensson Ljungdahl, Projektledare och utredare, Inera AB
Under det senaste året har Kristina arbetat i olika framåtsyftande projekt inom nationell e-hälsa, bland annat som medförfattare till rapporten “AI och automatisering för första linjens vård”, och i ett projekt som resulterat i materialet “Målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens roll”.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions