Linda Swirtun

Linda Swirtun
  • Med DR, Vinnova

Linda Swirtun, Med DR, Vinnova, Sveriges
innovationsmyndighet

Jobbar på avdelning Hälsa och driver Vinnovas satsningar inom digital hälsa.
Disputerade i idrottsmedicin 2006 på Karolinska Institutet – och har sedan tagit fram nationella riktlinjer för hjärtsjukvård på Socialstyrelsen.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions