Lisa Lundgren

Lisa Lundgren
  • Projektledare, Region Norrbotten

Lisa Lundgren, Projektledare, Region Norrbotten

Arbetar med strategisk utveckling inom framtidens hälso- och sjukvård med fokus på omställning och systemtransformation. ll Bedriver omvärldsanalyser och bistår verksamheter med stöd i behovs- och nulägesanalyser. Ansvar för planering, initiering och genomförande av större strategiska förnyelse- och utvecklingsprojekt samt utredningar. Lisa har utvecklat och till stor del implementerat den innovationsverksamhet för hälso- och sjukvård som finns i Region Norrbotten.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions