Livia Holm

Livia Holm
  • Country Manager, KRY

Livia Holm, Country Manager, KRY
Livia är Head of Operations på KRY och ansvarar även för samarbeten med landsting och vårdpartners. Hon har bland annat drivit KRY:s pilotprojekt inom digital vård i SLL, Värmland, Östergötland, VGR, Skåne och Jönköping. Livia har en bakgrund inom social policy, från University of Cambridge och drivs av att hitta lösningar, som främjar en jämlik och högtillgänglig vård. Hon har tidigare arbetat som projektledare inom olika ämnesområden, såsom global hälsa.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions