Lotta Nordström

Lotta Nordström
  • Sektionschef, Avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Lotta Nordström, Sektionschef, Avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Lottas sektion är en del av avdelningen för digitalisering och arbetar med allt från intern IT och digitaliseringsstöd inom SKL- koncernen, till nationella frågor som informationssäkerhet, dataskydd, infrastruktur och arkitektur. Sektionen har bland annat gjort en djupdykning i “Handlingsplanen – förutsättningar för digital utveckling”.

 

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions