Magnus Ahlkvist

Magnus Ahlkvist
  • Teamleader strategisk sjukvårdsutveckling och vårdproduktion, Karolinska Universitetssjukhuset

Magnus Ahlkvist, Teamleader strategisk sjukvårdsutveckling och vårdproduktion, Karolinska Universitetssjukhuset
Magnus Ahlkvist arbetar med analytics och visualization at på Karolinska Universitetsjukhuset, på en strategisk nivå. Han har de sista tio åren, jobbat i olika industrier med business development / och bryggan mellan business och IT. Temat i hans arbete fokuserar på värde, enkelhet och användbarhet för slutanvändaren.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions