Maria Wettermark

Maria Wettermark
  • Senior utredare, eHälsomyndigheten

Maria Wettermark, senior utredare, eHälsomyndigheten
Maria Wettermark är apotekare och har arbetat med e-hälsofrågor i tio år. Tidigare uppdrag har varit systemförvaltning av läkemedelsförteckningen och NOD (nationell ordinationsdatabas) samt produktspecialist för vårdtjänster. Marias nuvarande uppdrag är att vara senior farmaceutisk utredare i arbetet med den nya nationella läkemedelslistan.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions