Marie Morell

Marie Morell
  • Oppositionsråd (M), Region Östergötland

Marie Morell (M) Oppositionsråd, Region Östergötland

Marie är ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon är även ledamot i samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Under mandatperioden 2006 – 2014 var hon ordförande i landstingsstyrelsen i Östergötland. Hon är ledamot i styrelsen för Inera AB, och ordförandeför Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (Skandionkliniken).

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions