Marie Morell

Marie Morell
  • Oppositionsråd (M), Region Östergötland

Marie Morell (M) Oppositionsråd, Region Östergötland
Marie är även: 2e vice ordförande regionstyrelsen Region Östergötland. Vice ordförande sjukvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ledamot samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Marie Morell är idag oppositionsråd i Region Östergötland. Under mandatperioden 2006-2014 var hon ordförande i landstingsstyrelsen i Östergötland. Marie är idag också vice ordförande i SKL:sjukvårdsdelegation. Hon är också ledamot i styrelsen för Inera AB, och ersättare i direktionen för Skandionkliniken.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions