Marie Sherman

Marie Sherman
  • FoUU Strateg / Team Leader EU ansökningar och projektutveckling

Marie Sherman, FoUU Strateg / Team Leader EU ansökningar och projektutveckling

Marie Sherman-ledda Projektkontoret inom FoUU har uppdraget: Låt Region Jämtland Härjedalen bli en testbäddsarena och låt hälso- och sjukvård vara motorn för att driva regional utveckling! Detta sker genom att extern finansiering söks för utvecklingsarbeten som baseras på folkhälsa, hälso- och sjukvård med fokus på innovation, FoU och samarbete med näringslivet. Marie initierar och driver, som Strateg och Team Leader för Projektkontoret, många av de samarbeten som möjliggjort RJH:s deltagande i större projekt på EU-nivå, ex. C3-Cloud, mHealth hub, HSMonitor och VälTel.
Från sin tidigare funktion som Verksamhetschef för Område Medicin inom RJH kan Marie berätta om ett implementeringsfärdigt förslag som skulle ha förbättrat omhändertagandet av multisjuka äldre genom integrerad hälsooch sjukvård mellan RJH och länets kommuner, ett förslag som strandade p.g.a. politisk och organisatorisk rädsla. Marie har en jur.kand examen från Uppsala
universitet, universitetsstudier i Sociologi, Socialpsykologi och Biologi från Uppsala och Yale. Har näringslivserfarenhet som VD för SACC-USA i New York. Hon har genomfört större utvecklingsprojekt inom privata och offentliga sektorer.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions