Mark Wolff

Mark Wolff
  • Chief of Research, SAS Institute
Mark Wolff, Chief of Research, SAS Institute
Europe’s major research project on IoT and the Motion Sensor and AI is this year’s closing keynote at HoSIT. This will be presented by PhD and Chief of Research Mark Wolff who is also Chief of Research at SAS. Mark has extensive knowledge of IoT for Healthcare. Europas främsta forskningsprojekt om Internet of Things och Motion Sensor-teknik är detta års avslutande keynote för HoSIT. Detta presenteras av Mark Wolff som också är Chief of Research på SAS Institute. Mark har hästan ojämförbar erfarenhet avseende Internet of Things inom hälso- och sjukvårdsindustrin.
Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions