Mia Frisk

Mia Frisk
  • Ordförande regionstyrelsen (KD), Region Jönköping

Mia Frisk, ordförande regionstyrelsen, Region Jönköping politiker från S eller Mp

1998 blev Maria Frisk hon ombud för Kristdemokraterna i Jönköpings län.Hon blev ledamot av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sjukvårdsdelegation 2015. Hon är verksam sompolitiker i Region Jönköpings län där hon sitter som regionstyrelseordförande sedan 2019 och även ledamot av regionfullmäktige.

 

Region Jonkopings lan

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions