Niklas Eklöf

Niklas Eklöf
  • Chef för enheten Strategi och samordning, eHälsomyndigheten

Niklas Eklöf, tf.Chef för enheten Strategi och samordning, eHälsomyndigheten
Niklas Eklöf är har lång erfarenhet av eHälsoarbete, och har bred erfarenhet från offentlig sektor och arbetat i landsting, på flera myndigheter och i Regeringskansliet. Niklas arbetar nu som strateg på eHälsomyndigheten.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions