Ola Cornelius

Ola Cornelius
  • VD, Nerve och medgrundare H2 Health Hub

Ola Cornelius, VD, Nerve och medgrundare H2 Health Hub
Ola Cornelius är entreprenör och VD på bolaget Nerve som utvecklar digitala egenvårdsverktyg. Ola är också medgrundare av H2 Health Hub som är en innovationshubb för digital hälsa där entreprenörer, beslutsfattare, forskare och andra jobbar tillsammans för att skapa framtidens hälsolösningar.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions