Olivia Wigzell

Olivia Wigzell
  • Generaldirektör, Socialstyrelsen

Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
Olivia Wigzell tillträdde 2014, befattningen som generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering. I oktober 2015 tillträdde hon istället, posten som generaldirektör för Socialstyrelsen. Hon är sedan 2015, Sveriges representant i Världshälsoorganisationens styrelse. Dagens Medicin rankade henne förra året som den 4:e mäktigaste personen inom sjukvård i Sverige.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions