Peder Gyllenhammar

Peder Gyllenhammar
  • Business Developer, BEST Teleprodukter

Peder Gyllenhammar, Business Developer, BEST Teleprodukter

Peder arbetar som business developer på BEST Teleprodukter. Som mycket bland annat Vierbjuder idag en helhetslösning med otaliga möjligheter inom vård- kommunikation. En lösning som möjliggör integration med i stort sätt alla typer av system som används inom vården. Även larm- och kallelselösning för vårdcentraler etc.

 

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions