Penilla Gunther

Penilla Gunther
  • Riksdagsledamot, Sveriges Riksdag

Penilla Gunther, riksdagsledamot, Sveriges Riksdag
Penilla Gunther är riksdagsledamot sedan år 2010. Hon kommer från Trollhättan och är invald i riksdagen för Västra Götalands läns norra valkrets. Efter valet 2014 blev Penilla Gunther näringspolitisk talesperson genom sin ordinarie plats i Näringsutskottet. Hon blev också ordinarie ledamot i Nordiska Rådets svenska delegation och ordförande i ett av fem utskott för NR, Välfärdsutskottet som har frågor som rör hela det sociala området från arbetsmarknad till hälso- och sjukvård. Gunther bildade Riksdagens Nätverk för jämlik vård när hon kom in 2010, och har tillsammans med andra riksdagsledamöter anordnat ett flertal seminarier med olika vinklar på temat.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions