Petter Könberg

Petter Könberg
  • avdelningschef, Inera

Petter Könberg, avdelningschef, Inera
Petter Könberg har mångårig erfarenhet av digitalisering av vården efter att ha varit IT-Direktör i flera Landsting. Erfarenheten sträcker sig även till digitalisering av innevånarens möte med vården. Främst bland dessa erfarenheter är arbetet med att ta fram och införa ”Journalen på nätet”. Petter ansvarar idag för Ineras infrastrukturtjänster samt för plattformen 1177.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions