Philip Siberg

Philip Siberg
  • vd och medgrundare, Coala Life

Philip Siberg, vd och medgrundare, Coala Life

Philip Siberg är vd och medgrundare av Coala Life AB, ett digitalt hälsoföretag inom patientdriven kardiologi. Philip är en serieentreprenör inom Life Science med bakgrund som investment manager inom VCindustrin. Philip har en civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige och började sin karriär på Intel Corp.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions