Professor Göran Larsson

Professor Göran Larsson
  • FoU, Region Jämtland, Härjedalen

Professor Göran Larsson, FoU, Region Jämtland, Härjedalen

Adj. Professor i medicinsk biofysik vid Umeå universitet och Wenner-Gren Fellow Göran har erfarenhet av preklinisk och klinisk forskning. Fram till 2012 arbetade Göran som lektor och forskare vid Umeå universitet.
Mellan 2001-2003 var Göran postdoktor och Wenner-Gren Fellow vid University of Cambridge i Storbritannien, där han studerade proteiners felveckning och hur detta är associerade till sjukdomsprocesser. Idag leder Göran ett projektkontor inom RJH och är därigenom ansvarig för RJH:s åtaganden i större projekt på EU-nivå som C3-Cloud, mHealth hub, HSMonitor och VälTel.
Göran är initiativtagare och grundare till eHälsocentrum i Östersund, en samverkansplattform och mötesarena för offentlig sektor och näringsliv. Hans nationella och sjukvårdsregionala  taganden inkluderar styrelseledamot inom Medtech4Health, Nationell styrgrupp för Biobank Sverige, Nationell styrgrupp för Genomic Medicine Sweden, Norrlands Universitetssjukvårdsstyrelse, ALF-kommittén i Norra sjukvårdsregionen, ordförande i FUIrådet i Norra sjukvårdsregionens regionförbund mm.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions