Robert Winroth

Robert Winroth
  • Innovations-landstingsråd, Västerbottens läns landsting

Robert Winroth (MP) innovationsråd, Västerbottens läns landsting
– Det är enkelt att inrätta posten som innovationslandstingsråd. Det svåra och den verkligt stora utmaningen är att integrera innovationstänkandet i organisationen. Det säger Robert Winroth, Sveriges ”nordligaste” innovationsråd, bosatt i Umeå.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions