Sandra Creutz

Sandra Creutz
  • Utredare, enheten Bygga kunskap, eHälsomyndigheten

Sandra Creutz, Utredare, enheten Bygga kunskap, eHälsomyndigheten

Sandra Creutz är utbildad folkhälsovetare och har arbetat som utredare och projektledare för uppföljning inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet på Folkhälsomyndigheten de senaste åren. Hon har tidigare arbetat som utvecklingsledare i det nationella projektet Äldresatsningen, med fokus på implementering av kvalitetsregister inom vård och omsorg. Arbetar idag som utredare på eHälsomyndighetens samordningsavdelning.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions