Sandra Creutz

Sandra Creutz
  • Utredare, enheten Bygga kunskap, eHälsomyndigheten

Sandra Creutz, Utredare, enheten Bygga kunskap, eHälsomyndigheten

Sandra Creutz är utbildad folkhälsovetare och har arbetat som utredare och projektledare för uppföljning inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet på Folkhälsomyndigheten de senaste åren. Hon har tidigare arbetat som utvecklingsledare i det nationella projektet Äldresatsningen, med fokus på implementering av kvalitetsregister inom vård och omsorg. Arbetar idag som utredare på eHälsomyndighetens samordningsavdelning.

My Sessions