Sara Hansson

Sara Hansson
  • Projektledare eHälsoutveckling i Rättviks kommun och teknikcoach, Rättvik

Sara Hansson, projektledare eHälsoutveckling i Rättviks kommun och teknikcoach, Rättvik.
Sara Hansson arbetar även som stödperson i projektet “Anpassad IT” på Mora folkhögskola. Rättvik är en liten kommun och saknar många gånger de muskler större kommuner har i form av resurser och kompetens. Den röda tråden har dock varit tydlig, arbetet ska göra skillnad för de vi är till för. Framgångsfaktorerna för arbetet med digital delaktighet i kommunen är den samverkan som bedrivs över flera förvaltningar; IT-enheten, barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsutvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions