Sara Riggare

Sara Riggare
  • patientrepresentant

Sara Riggare, patientrepresentant

Sara Riggare är doktorand i digital egenvård för Parkinson på Karolinska Institutet där hon integrerar sina egna patienterfarenheter i sin forskning. Hon är också projektledare för det Vinnova-finansierade projektet “Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”. Sara är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare och debattör bland annat i frågor som rör eHälsa, patientkraft och framtidens vård och omsorg.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions