Sofie Zetterström

Sofie Zetterström
  • Vice vd och marknadschef vid Inera

Sofie Zetterström, Vice vd och marknadschef vid Inera 

Sofie Zetterström är vice vd för Inera, regionernas och kommunernas gemensamma digitaliseringsbolag. Hon har arbetat där sedan starten för 20 år sedan och har bland annat varit med om att bygga upp konceptet 1177 Vårdguiden från grunden. Patient- och invånarperspektivet är en av hennes viktigaste drivkrafter, och hon har bland annat lagt ner mycket arbete på att argumentera för invånarnas tillgång till sin egen journal.

 

 

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions