Therese Hazelius

Therese Hazelius
  • VD, Swedish Labtech

Therese Hazelius, VD, Swedish Labtech
Therese Hazelius är sedan 2015 VD för Swedish Labtech, branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik. Swedish Labtech har ett 70-tal medlemsföretag och företagen står för mer än 80 procent av omsättningen i branschen. Therese är jurist med specialinriktning inom IP och offentlig upphandling.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions