Tobias Nilsson

Tobias Nilsson
  • Chefsstrateg at Västra Götalandsregionen

Tobias Nilsson , Chefsstrateg at Västra Götalandsregionen 

Arbetar som chefsstrateg i Västra Götalandsregionen med fokus på Omställningen av hälso- och sjukvården som ett enigt regionfullmäktige beslutat om. Min drivkraft är att skapa värde för de vi är till för givet de tillgängliga resurserna. För att göra det behöver vi bl.a. bli bättre på att nyttja nya lösningar men även på att följa upp och sprida det som fungerar väl. Jag har tidigare jobbat som avdelningschef i Stockholms landsting, som politiskt sakkunnig åt Göran Hägglund på Socialdepartementet och före det som tjänsteman på Finansdepartementet. Disputerad vid Stockholms universitet i med en avhandling i nationalekonomi om politisk ekonomi.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions