Tomas Borgegård

Tomas Borgegård
  • Innovations-programledare, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

Tomas Borgegård, Innovationsprogramledare, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset
Tomas har stor erfarenhet av att etablerat och driva partnerskap och samverkansprojekt mellan industri, akademi och hälso- och sjukvård, inom områden som cellterapi, bild- och funktionsdiagnostik, digitalisering och AI. Med ett förflutet inom Pharma har han god insikt i och erfarenheter från hela FoU processen. Huvudsakligt fokus ligger på vilka faktorer som påverkar genomförande, implementering, nyttiggörande och spridning av innovationer inom hälso- och sjukvård.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions