Tomas Nordheim Alme

Tomas Nordheim Alme
  • Chief Medical Officer, DIPS

Tomas Nordheim Alme, Chief Medical Officer, DIPS
Tomas är läkare och har en MBA i strategisk ledning, från Norwegian School of Economics. Sedan 2011, har han lett utvecklingen av det nya vårdinformationssystemet DIPS Arena i Norge.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions