CiCADA Health

CiCADA Health

70% av de som överlever barncancer drabbas av biverkningar senare i livet. De behöver särskild information om sin hälsa, sina risker och stöd kring sina livsval. Vården behöver underlag för att rätt insats ska kunna erbjudas i rätt tid. Tillgång till relevanta data är en viktig del av att genomföra en effektiv medicinsk uppföljning.

Concidera Health grundades 2018 med stöd av LU Holding, av Thomas Wiebe, barnonkolog med 40 års klinisk erfarenhet och Helena Linge, forskare med starkt tvärvetenskapligt driv, båda med stor passion för nyttogörande. Vi vill med systemet CiCADA bidra till en effektiv uppföljning av barncanceröverlevares hälsa. Våra verktyg för vården och för överlevarna har utvecklats med Skånes Universitetssjukhus som testbädd och med medverkan från överlevarna själva. Forskningen som pågår och utgör en grund för bolaget, drar nytta av svenska register och undersöker samband mellan barncancerbehandling och sena effekter med artificiell intelligens. När data blir till kunskap kan den spridas till hela vårdkedjan, till nytta för individen och samhället.

-Verktyg för vården, till hjälp för de som haft cancer som barn-

To find out more visit : cicadahealth.com

Follow us on Social Media to stay updated!