Evimeria

Evimeria

Evimeria EMR AB – Sweeden 

Evimeria EMR erbjuder digitala eHälsotjänster för den nordiska hälso- och sjukvården och riktar sig mot specialistvård, primärvård, paramedicin och FHV inom öppenvården. Till några av de mer bärande produkterna hör journalsystemet Webdoc och plattformen Digitala Vårdrummet som möjliggör säker kommunikation mellan vårdgivare och patient, via bland annat video- och meddelandefunktion. Evimeria erbjuder även integrationslösningar och tredjepartssamarbeten. (De senaste åren har Evimeria präglats av stark tillväxt och har idag 45 anställda i Göteborg och Stockholm med huvudkontor i Göteborg. Företaget är ett dotterbolag till Carasent, som är ett noterat bolag på norska börsen.)

Hemsida: https://evimeria.se/
Kontakt: info@evimeria.se

Evimeria EMR AB Bio – English

Evimeria EMR is a development company that offers digital eHealth services for the Nordic healthcare, mainly with focus on specialist care, primary care, paramedics and occupational health care. The product range include the EMR system Webdoc and the communication platform Digitala Vårdrummet, with video and chat functionality. Besides this, Evimeria also offer integration solutions and third-party collaborations.

(In the recent years Evimeria has been characterized by strong growth and today the company has 45 employees in Gothenburg and Stockholm, with headquarter in Gothenburg. The company is a subsidiary of Carasent, which is a listed company on the Norwegian stock exchange.)

Web page: https://evimeria.se/
Contact: info@evimeria.se

Follow us on Social Media to stay updated!