Rebendo

Rebendo

Rebendo – Certainty Changes the Game
Sedan 2001 har vi på Rebendo hjälpt företag med ICT* Performance Management, i applikationer och infrastruktur. Vi är en systemintegratör och specialistföretag med en produkt- och tjänsteportfölj som maximerar, kvalitetssäkrar och mäter prestandan i ICT-systemen. Bland kunderna återfinns transaktionsintensiva företag och organisationer med affärskritisk verksamhet, både inom näringslivet och inom offentlig sektor, bl annat flera landsting
Med spjutspetskompetens och kraftfulla verktyg hjälper vi ICT-organisationer att ta total kontroll över sin ICT-miljö och slutprodukt. Det innebär att vi i varje ögonblick kan skapa en bild över hur din ICT-miljö är konfigurerad och hur den faktiskt presterar. Vi hittar alltid grundorsaken till ICT-problemen och föreslår åtgärder. Vårt mål är att i samarbete med våra kunder förbättra ICT-organisationens möjlighet att leverera en produkt som möter och överträffar förväntningarna, idag och i framtiden. Vi är alla ITIL certifierade.
*ICT – Information and Communication Technology
http://www.rebendo.se/

Follow us on Social Media to stay updated!