Tunstall

Tunstall

About Tunstall:

Tunstall Healthcare Group är ett brittiskt världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka.

Tunstall förbättrar vård och omsorg för både brukare och vårdgivare
Demografin förändras, människor lever längre och när antalet äldre blir fler ökar behovet av trygga och effektiva lösningar inom äldreomsorgen.
Tunstall utgår från människans situation och utvecklar teknik, rutiner och system för vård och omsorg som är säker, högkvalitativ och kostnadseffektiv. Våra trygghetsprodukter ger brukarna ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt skapar förutsättningar för dem att bo kvar hemma längre.

Tunstalls erbjudande omfattar allt från sensorer och larmknappar till kompletta trygghetssystem i eget- eller särskilt boende. Vårt erbjudande ger vårdgivarna förutsättningar för att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och rationell omsorg och vård av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka.

For more information about Tunstall, visit: Tunstall.se

Follow us on Social Media to stay updated!