“Vi har tagit ett grepp om IT-Arkitekturen”

Den nationella IT-arkitekturen, har länge varit en svår stöttesten, för vården. Men det är också något, som svensk sjukvård är på väg att komma till rätta med.

– Vi har ett bra arbete med en nationell arkitektur på olika sätt. Jag tycker att vi har tagit ett grepp om den frågan, berättar Ineras VD Johan Assarsson.

22785949022_c3f8c69cd4_o

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. Vilket är… lättare sagt än gjort.

Men en av de stora stöttestenarna, själva IT-arkitekturen, är verkligen på rätt väg, enligt VD Johan Assarsson.

– Det är inte så där enkelt, som att säga att det är en viss standard, som ska gälla. Det kommer att vara ett ständigt arbete. Det handlar om att se vilka roller, olika aktörer har. Där har Inera en roll, eHälsomyndigheten en roll, med flera. Det gäller att få ihop hela det här systemet, och arbetet, så att det fungerar på ett bra sätt. Och att vi även har internationella utblickar, på dom bitarna.

Enligt Assarsson, så ser läget totalt sett, klart bättre ut nu än bara för ett par år sedan:

– Det som vi börjar leverera nu, bygger på den nationella arkitekturen. För två år sedan, var vi inte där. Du kan se på nationell patientöversikt, den bygger på den nationella arkitekturen. Du kan se på patienternas tillgång till journalerna, den bygger på IT-arkitekturen. Allt fler system, börjar förhålla sig till det. Och det är vårt uppdrag med interoperabilitet, på olika sätt.

“Det som vi börjar leverera nu, bygger på den nationella arkitekturen. För två år sedan, var vi inte där.”

Assarsson fortsätter:

– Det handlar om att allt mer av tjänsterna kommer att integreras, i de ordinarie vård-dokumentationssystemen. Det är ofta det som är problemet, att man hoppar mellan olika system, att det är olika inloggningar och autentiseringar.

johan_assarsson

Johan Assarsson är en av över 30 starka röster från healthcare IT-sfären, som redan har tackat ja – och som kommer att höras som talare, på årets årliga konferens för Hälso- och Sjukvårdens IT-företrädare (HoSIT), den 17:e i ordningen.

I HoSITs paneldebatt, ”Hur skapar vi ett nationellt ramverk som fungerar?”, deltar Johan Assarsson tillsammans med Anna Lefevre Skjöldebrand från Swedish Medech, Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Västerbottens landstingsdirektör Anders Sylvan.

Konferensen äger i år rum på Hotell Birger Jarl i Stockholm, torsdagen den 6 oktober.

Nytt för i år, är att kommunerna har ett helt ”spår”, ett eget debatt- och talarforum, som pågår hela dagen.